Community

EnOcean D2-06-10 (Sensor for intrusion detection at windows)

Name des Produktes: SmartGuard
Hersteller: Rehau
Technologie: EnOcean, EEP: D2-06-10
Funktionen (z.B.: Bewegungsmelder, Temperatursensor, Sirene…): Bewegungs-, Erschütterungs-, und Öffnungssensor
Link zum Produkt: https://www.rehau.com/de-de/praeventiver-einbruchschutz

4 Like

2 Like