3x Devolo und Danfoss Heizkörperthermostate

Moin moin,

Verkaufe Zwave Smart Home Heizkörperthermostate 1x Devolo Heizkörperthermostat, und 2x Danfoss Living Connect Z.
Bei Interesse bitte PN an mich.